Itt a lista: ennyi embert öltek meg a felkelők 1956-ban

Több, mint 235 embert öltek meg a felkelők 1956-ban. Két hét leforgása alatt ennyi magyar állampolgár veszítette életét az 56-os események forgatagában. Őket nem a szovjet katonák vagy kommunista karhatalmisták fosztották meg az élettől, hanem azok a “forradalmárok”, akik a nemzeti függetlenség és szabadság jelszava mögé bújva követtek el brutális gyilkosságokat a felkelés napjaiban.

Köztársaság téri lincselés egy másik oldazata
Akasztás és hullagyalázás

E szörnyű bűncselekmények elkövetőit a “kádári megtorlások” során vagy börtönbüntetésre vagy pedig halálra ítélték. Ma a történelmi köztudat őket tekinti a “megtorlások” áldozatainak. Sokuknak emléktáblája van. A hivatalos történelemírás viszont nem tesz említést arról, hogy maguk a felkelők hány ember életét ontották ki a különböző “forradalmi bizottmányok” nevében lincselések és házkutatások során.

30 évvel a rendszerváltás után elérkezett az idő, hogy beszéljünk arról is, mennyi embert öltek meg a felkelők 1956-ban! Közzétesszük az áldozatok listáját és említést teszünk a gyilkosok politikai múltjukról is.

Köztörvényes bűnözők 1956-ban

Az 56-os események egyik legelső fejezeteként a felkelők kinyitották a börtönök kapuit a “politikai foglyok szabadon bocsátása” céljából. Ennek következtében 4000 politikai elítélt mellett nagy arányban (9000 fő) szabadultak ki olyan bűnözők is, akiket köztörvényes bűncselekményekért (lopás, nemi erőszak) vagy éppen a nácikkal való együttműködésért ítéltek el. Összesen 13.000 elítélt rab szökött meg a felkelők jóvoltából.

Egyik ilyen bűnöző volt Mesz János is, aki “Falábú Jankó” néven volt közismert az alvilágban. Összesen 16 alkalommal ítélték el lopás, rablás, hatóság elleni erőszak miatt. 1956 véres októberében “szabadságharcos nemzetőr alezredesként” részt vett a Köztársaság téri mészárlásban. A szovjet csapatok bevonulása után sem tette le a fegyvert. Életét egy tűzharcban veszítette el, amikor ki akarta rabolni a Rákóczi úti Verseny Áruházat. Ma a budapesti Corvin-negyedben van emléktáblája.

Galgóczi Zoltán egyike volt azoknak, akik 1956-os események idején egyenesen a börtönből kapcsolódtak be a kommunista rendszer elleni fegyveres harcba. Édesapja a Horthy-rendszerben volt katonatiszt. Köztörvényes bűncselekményért négyszer ítélték el.

Nagy József (nyolcszoros elítélt) és Vass József (háromszorosan elítélt) bűnözők szintén a börtönből szabadultak. Rögtön csatlakoztak az úgynevezett forradalmárokhoz.

Antiszemita gyűlölethullám 1956-ban

1956-ban nem csak a köztörvényes bűnözők, hanem egykori náci háborús bűnösök is aktivizálódtak. Ők a kommunista rendszer börtöneiben sem törtek meg és hűek maradtak Horthy, Szálasi és Hitler eszméihez. 56-ban nemzeti színű karszalagot öltve forradalmi bizottmányokat alapítottak és fegyverrel járták Budapest lakóházait. Zsidókat és kommunistákat kerestek, hogy kivégezzék őket és családjaikat.

Özvegy Freimann Lajosné budapesti lakos így emlékezett vissza 1956-ra.

“Férjem 1956. október 23-án reggel elindult szokásos üzleti útjára. Miskolcra ment. Ott október 26-án déli 2 órakor a tömeg bestiális módon meggyilkolt egy Gáti nevű rendőrtisztet. Amikor a bántalmazások következtében már alig élt, a szállodával szemben felakasztották. Férjem véletlenül a szálloda előtt állt és akaratlanul szemtanuja volt a gyilkosságnak. Egyesek szerint kijelentette: ezt nem lenne szabad egy emberrel elkövetni. A tömeg – amelynek egy része mint később kiderült, büntetett előéletű fegyenc volt – férjemre támadt: itt van a zsidó Gáti öccse, ő is ávós. Férjem beszaladt a szállodába. A portás ismerte, magyarázta a tömegnek, hogy a férjem pesti ügynök. A támadók erre megverték a portást és a pincéreket, akik szintén a férjem védelmére keltek. Utolérték a férjemet, valaki kihozott a konyhából egy hosszú szeletelő bárdot, és azzal leütötte. Amikor rájöttek, hogy nem Gáti öccse, nevetve mondták: nem baj, egy zsidóval kevesebb. Utána levetkőztették, hogy meggyőződjenek zsidó voltáról, és felakasztották a rendőrtiszt mellé. A tömegből valaki odakiáltott: ne verjétek agyon, élve akarjuk felakasztani! – A férjem 36 éves, soha nem politizált. 12 évvel azelőtt megjárta Auschwitzot.”

Özvegy Freimann Lajosné vallomása
Köztársaság téri vérengzés áldozata
Elég volt csak a gyanú, hogy valaki ÁVH-s. Azonnal megölték.

A kommunista és zsidó-ellenes atrocitások vidéken

Tápiógyörgyén a régi kúriában a magyar állam egy szeretetotthont rendezett be 120 idős, munkaképtelen zsidó vallású ember számára. A “forradalmárok” október 25-én megtámadták az épületet és bántalmazták az otthon ápoltjait. Az ott történekről az akkor 75 éves Hajós Mór nyugalmazott mérnök vallomásából tudhatunk meg részleteket.

“Éjféltájt egy nagyobb csoport fegyveres tört be az otthonba. A kapuban Varga Ilona, az otthon keresztény vallású könyvelője, kérlelte őket, ne bántsák az idős embereket. Félrelökték, és behatoltak a földszinti szobákba. Kiabáltak: zsidók, ki az ágyból! Aki nem engedelmeskedett elég gyorsan, azt egyszerűen kiborították az ágyból, például a 82 éves Markovits Mómét, vagy Kohn Mártont – őt a földön még össze is rugdosták. Egy asszony lehúzta a karikagyűrűjét, és könyörgött: más vagyonom nincs, vigyék ezt, csak az életünket hagyják meg. Egy suhanc azt felelete nekünk: pont az életetek kell, rohadt zsidók”.

Hajós Mór vallomása

Az 1956-os zsidóüldözésekről a Konfliktuskutató Intézet honlapján további dokumentált esetek olvashatóak.

Nyilasok és fasiszták az 56-os eseményekben

1956-ról alkotott heroizált kép akkor lehetne csak igazán teljes és hiteles, ha a mai kor történészei nem hallgatnák el a felkelők politikai múltját sem. Hiánypótlás céljából írunk néhány – a rendszerváltás óta hősként ünnepelt – személyről, akik aktívan részt vettek az 56-os eseményekben.

 • Alföldi Béla, volt nagykereskedő 1944-ben pénzért vállalta 12 üldözött bújtatását, később átadta őket a Gestapónak.
 • Bakos József, a Héjjas-féle fasiszta terrorkülönítmény tagja, az orgoványi kegyetlenkedés egyik résztvevője.
 • Balogh Mihály, volt csendőr, a kínzásairól hírhedt Juhász-féle nyomozócsoport tagja, aki a baloldali mozgalmak számos résztvevőjét tartóztatta le a Horthy-rendszerben.
 • Baricz Károly, volt csendőrtiszt, az 1935-ös atkári csendőrsortűz parancsnoka. (Nyolc parasztembert lőttek agyon).
 • Beél József és Bokor Gyula detektívek, Rózsa Ferenc és Schönherz Zoltán, valamint számos más munkásmozgalmi vezető megkínzásának résztvevői.
 • Begre Albert 13 évre ítélt rabló
 • Dr. Csikvári Ákos, a Horthy-rendszer rendőr századosa, többszörös gyilkos.
 • Dövényi Nagy Lajos háborús bűnös, a Magyar Futár c. nyilas lap szerkesztője.
 • Duhony Lajos, 20 évre ítélt gyilkos
 • Királyi Gábor, a már említett Héjjas-terrorkülönítmény tagja, 11 ember gyilkosa.
 • Meskó Zoltán nyilasvezér, nyilas miniszter.
 • Mészáros Lajos, aki 80 “partizángyanús” fogoly kivégzésére adott parancsot, tízet ő maga ölt meg.
 • Nagy János, az 1942-es újvidéki vérengzés egyik vezéralakja.
 • Szakvári Emil, a nyilas Szálasi-kormány minisztere
 • Varga Rezső, sikkasztó, szabadulása után részt vett Sarkadi István ügyész és Fodor Pál meggyilkolásában.

Elhallgatott áldozatok

A hivatalos történelmi emlékezetben Kádár János ma tömeggyilkosként él tovább, aki 1956-ot kegyetlenül megtorolta és százakat akasztott fel. A történelmi igazság már senkit sem érdekel. Minket viszont igen. Amikor valaki a kádári megtorlásokról beszél, kérdezzük meg tőle, hogy hány embert öltek meg a felkelők 1956-ban és tulajdonképpen miért, kiket akasztottak fel Biszku Béláék?

Minden negyedik 1956-os elítélt “hős forradalmár” bűntett előéletű volt. Akiket ma a kádári megtorlások áldozataként gyászol a nemzet, azok egy része úgy végeztek ki és öltek meg embereket a forradalom nevében, hogy még csak bírósági tárgyalást sem tartottak az ügyükben. És hogy mindez nem holmi marxista történelem-hamisítás, közzétesszük az áldozatok névsorát.

Amennyiben Önnek is vannak emlékei 1956 borzalmairól, írja meg nekünk az ujmarcius89@gmail.com címre!

Ennyi embert öltek meg 1956-ban, a felkelők.

Névsor

 1. Albecker Rudolf 1935-1956
 2. Albert György 1935-1956
 3. Albert Pál 1929-1956
 4. Andrejka Jenő 1917-1956
 5. Antal Gyula 1913-1956
 6. Apró József 1935-1956
 7. Asztalos János 1918-1956
 8. Bagi János 1926-1956
 9. Bakk János 1934-1956
 10. Balassa János 1926-1956
 11. Balázs Aladár 1934-1956
 12. G. Balogh Imre 1925-1956
 13. Bana Mihály 1935-1956
 14. Bata Ferenc 1933-1956
 15. Békési János 1912-1956
 16. Benedek József 1922-1956
 17. Béres Zoltán 1928-1956
 18. Berki Sándor 1930-1956
 19. Bihari Sándor 1929-1956
 20. Bikali György 1919-1956
 21. Bódi Lajos 1930-1956
 22. Bogár János 1934-1956
 23. Bojti Imre 1909-1957
 24. Bojtor Ferenc 1934-1956
 25. Borbély Károly 1930-1956
 26. Borbély László 1934-1956
 27. Borgula András 1934-1956
 28. Bozvári Imre 1934-1956
 29. Brodorits Ferenc 1919-1956
 30. Czink László 1932-1956
 31. Czinó Károly 1935-1956
 32. Czobor József 1932-1956
 33. Csályi Ferenc 1928-1936
 34. Csépe Sándor 1931-1956
 35. Cserna Gábor 1934-1956
 36. Csikós György 1932-1956
 37. Csincsik András 1935-1956
 38. Csivincsik László 1933-1956
 39. Csutak István 1935-1956
 40. Dankó István 1934-1956
 41. Daróczi Sándor 1929-1956
 42. Daru Lajos 1911-1956
 43. Egervári László 1935-1956
 44. Elek László 1935-1956
 45. Eördögh Attila 1935-1956
 46. Farkas István 1935-1956
 47. mFarkas János 1935-1956
 48. Farkas Sándor 1933-1956
 49. Fehér József 1922- 1956
 50. Fekete Lajos 1935-1956
 51. Fekete László 1930-1956
 52. Fodor István 1921-1957
 53. Fodor Pál 1925-1956
 54. Földesi Zoltán 1929-1956
 55. Frank Ferenc 1935-1956
 56. Füleki Mihály 1931-1956
 57. Gajdán Imre 1935-1956
 58. Gáspár György 1935-1956
 59. Gáti Gyula 1906-1956
 60. Gáti Imre 1922-1956
 61. Gattyán János 1916-1956
 62. Gubis Ferenc 1931-1956
 63. Gyapjas Pál 1919-1956
 64. Gyenes György 1928-1956
 65. Gyenis László 1934-1956
 66. Gyurgyovics Sándor 1935- 1956
 67. Habling László 1931-1956
 68. Hajdu István (1933 – 1956)
 69. Hollmann Gábor (1932 – 1956)
 70. Hoós László (1928 – 1956)
 71. Horák László (1935- 1956)
 72. Horváth József (1918 – 1956)
 73. Horváth László (1935 – 1956)
 74. Horváth Zoltán (1931 – 1956)
 75. Hrovatin Károly (1935 – 1956)
 76. Illés Ferenc (1920 -1956)
 77. Istenes Elemér (1930 – 1956)
 78. Izsó István (1920 – 1956)
 79. Jakab Károly (1924 – 1956)
 80. Jambrik József (1926 – 1956)
 81. Jobbágy Szilárd (1933 – 1956)
 82. Jóvári Imre (1914- 1956)
 83. Juhász Imre (1935 – 1956)
 84. Juhász József (1925 – 1956)
 85. Jurinovics Miklós (1930 – 1956)
 86. Jurkovics Béla (1935 – 1956)
 87. Kádas Ede (1935 – 1956)
 88. Kállai Mihály (1935- 1956)
 89. kálmán István (1933 – 1956)
 90. Kancsár Gyula (1920 – 1956)
 91. Kanyó György (1935 – 1956)
 92. Kardos Pál (1930 – 1956)
 93. Karácsony István (1919 – 1956)
 94. Karkecz Károly (1928 – 1956)
 95. Kárpáti István (1935 – 1956)
 96. Katona Gyula (1934 – 1956)
 97. Keisinger Gyula (1934 – 1956)
 98. Keve Mihály (1914 – 1957)
 99. Kiliti Dániel (1935 – 1957)
 100. Cs. Kiss Albert (1935 – 1956)
 101. Kiss András (1934 – 1956)
 102. Kiss Gyula (1928 – 1956)
 103. Kiss Gyula (1929 – 1956)
 104. Klimits Tibor (1924 – 1956)
 105. Kóczián József (1935 1956)
 106. Kókai László (1933 – 1956)
 107. Kollár István (1930 -1956)
 108. Kollár József (1905 – 1956)
 109. Koncz Imre (1934 – 1956)
 110. Kónya Lajos (1933 – 1956)
 111. Kopp István (1934 – 1956)
 112. Koszna János (1935 – 1956)
 113. Kovács Ernő (1934 – 1956)
 114. Kovács Géza (1926 – 956)
 115. Kovács Imre (1935 – 1956)
 116. H. Kovács István (1920 – 1956)
 117. Kovács László (1923 – 1956)
 118. Kovács Zoltán (1905 – 1956)
 119. Kőszegi Imre (1930 -1956)
 120. Králl János (1934 – 1956)
 121. Kristó Ferenc (1919 – 1956)
 122. Kuba János (1933 – 1956)
 123. Ifj. Kicsera Zoltán (1935 – 1956)
 124. Kupper Béla (1916 – 1956)
 125. Ladányi János (1927 – 1956)
 126. Lajos György (1931 – 1956)
 127. Lajtai András (1907 – 1956)
 128. Lantos Pál (1928 – 1956)
 129. Lázár Flórián (1916 – 1956)
 130. Loránd György (1926 – 1956)
 131. Losonczi Ferenc (1919 – 1956)
 132. Lőrincz István (1927 – 1956)
 133. Lukács László (1919 – 1956)
 134. Magyar László (1925 – 1956)
 135. Marján Gábor (1933 – 1956)
 136. Márk Dániel (1935 -1956)
 137. Mátai Antal (1935 – 1956)
 138. Máté János (1922 – 1956)
 139. Matuzsa György (1923 – 1956)
 140. Menyhárt Ervin (1929 – 1956)
 141. Mészáros István (1934 – 1956)
 142. Módos József (1935 – 1957)
 143. Mohai István (1922 – 1956)
 144. Molnár Béla (1934 – 1956)
 145. Molnár Pál (1925 – 1956)
 146. Murinai János (1926 – 1956)
 147. Nagy János (1925 – 1956)
 148. Nagy János (1933 – 1956)
 149. Á. Nagy József (1924 – 1956)
 150. Nagy Károly (1928 – 1956)
 151. Nagy László (1920 – 1956)
 152. Zs. Nagy László (1934 – 1956)
 153. Nagy Vilmos (1927 – 1956)
 154. Cs. Nagy Zsigmond (1913 – 1956)
 155. Németh István (1935 – 1956)
 156. Oprendek Sándor (1919 – 1956)
 157. Orosz Gyula (1912 – 1956)
 158. Orosz József (1935 – 1956)
 159. Országh István (1935 – 1956)
 160. Ötvös Tibor (1935 – 1956)Ö
 161. Palatinusz András (1930 – 1956)
 162. Papp József ( 1917 – 1956)
 163. Pataj Mihály (1930 – 1956)
 164. Péter József (1935 – 1956)
 165. Pintér István (1933 – 19569
 166. Punyi Ignác (1935 – 1956)
 167. Rácz Jenő (1889 – 1956)
 168. Rácz József (1922 – 1956)
 169. Rácz Lajos (1926 – 1956)
 170. Rácz Lajos (1935 – 1956)
 171. Ráduly József (1926 – 1956)
 172. Raszler Imre (1933 – 1956)
 173. Rigó Zoltán (1935 – 1956)
 174. Rima István (1934 – 1956)
 175. Rumi János (1913 – 1956)
 176. Dr. Sarkadi István (1922 – 1956)
 177. Scheirich Albert (1934 – 1956)
 178. Schermann Elek (1933 – 1956)
 179. Sénik Ferenc (1931 – 1957)
 180. Sike Gábor (1927 – 1956)
 181. Stefkó József (1933 – 1956)
 182. Steiner Gusztáv (1921 – 1956)
 183. Stenger Ferenc György (1935 – 1956)
 184. Stanyasznyi Béla (1935 – 1956)
 185. Sterelecz János (1925 – 1956)
 186. Szabó Ferenc (1933 – 1956)
 187. Szabó Kázmér (1934 – 1956)
 188. Szabó Lajos (1913 – 1956)
 189. Szabó Miklós (1936 – 1956)
 190. Szabó Pál (1935 – 1956)
 191. Szabó Zoltán (1926 – 1956)
 192. Szanyi Nagy István (1934 – 1956)
 193. Szemereki Zoltán (1920- 1956)
 194. Szepesi Róbert (1934 – 1956)
 195. Szép Lajos (1928 – 1956)
 196. Sziklai Sándor (1895 – 1956)
 197. Szirom János (1935 -1956)
 198. Szórádi Tibor (1929 – 1956)
 199. Szőke Gyula (1935 – 1956)
 200. Tarr László (1935 – 1956)
 201. Tárnoki Győző (1935 – 1956)
 202. Telenkó János (1935 – 1956)
 203. Temesvári István (1934 1956)
 204. Tóth Béla (1932 – 1956)
 205. Tóth Ferenc (1921 – 1956)
 206. Tóth István (1934 – 1956)
 207. Tóth János (1929 – 1956)
 208. Tömpe József (1924- 1956)
 209. Vági József (1929 – 1956)
 210. Varga István (1929 – 1956)
 211. Varga Lajos (1930. 1957)
 212. Varga Sándor (1931 – 1957)
 213. Vári Imre (1928 – 1956)
 214. Várkonyi György (1933 – 1956)
 215. Várkonyi Gyula (1932 – 1956)
 216. Vass Ernő (1922 – 1956)
 217. Vass Károly (1934 – 1956)
 218. Vaszil József (1934 – 1956)
 219. Véghelyi Kálmán (1927 – 1956)
 220. Vén József (1935 – 1956)
 221. Wunderlich István (1935 – 1956)
 222. Zeleszkó Benjámin (1917 – 1956)
 223. Zsíros János (1929 – 1956)
 224. Bene Mihály (1895 – 1956)
 225. Bordás András (1921 – 1956)
 226. Friedmann Lajos ( – 1956)
 227. Kalamár József ( – 1956)
 228. Kállai Éva (1917 – 1957)
 229. Kiss Lajos (1900 – 1956)
 230. Lakatos Péter (1924 – 1956)
 231. Mező Imre (1905 – 1956)
 232. Sarkadi István (1922 – 1956)
 233. Schulz László (1916 – 1956)
 234. Turner Kálmán (1914 – 1956)
 235. Futácsi Endre (1933-1956)

Hogy hány embert öltek meg a felkelők 1956-ban pontosan, az további történelmi kutatásokat igényel.

Ha szeretnéd megosztani a cikket a facebookon, kattints az első gombra!
 • 12.3K
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  12.3K
  Shares
Ha idézni szeretnél a szövegből, kérlek gépeld le az idézni kívánt részt, forrásmegjelöléssel együtt!