Szűrös Mátyás, a Népköztársaság hóhéra

Szűrös Mátyás és Pozsgay Imre a rendszerváltás két emblematikus figurája. A Kádár-rendszerben magas rangú pártfunkcionáriusok voltak, akik később maguk is történelmi szerepet játszottak a szocializmus lebontásában. Politikai karrierjüket nem csak a közös kommunista múlt, hanem a fideszes jelen is összekötötte. Sokak szerint nevük mindörökké a politikai köpönyegforgatás és az elvtelen karrierizmus szimbólumává vált.

Szűrös Mátyás és Pozsgay Imre, az MSZMP két egykori vezetője és árulója
Szűrös Mátyás és Pozsgay Imre a rendszerváltás után is jó kapcsolatot ápolták egymással. Mindketten részt vettek az MSZMP szétverésében, 1989 után pedig végül a Fidesznél kötöttek ki

A szabad Magyarország megszületésének 30. évfordulója alkalmából egy cikksorozat keretében alkotjuk meg e két rendszerváltó politikus rövid, de hiteles politikai életrajzát. Az első részben Szűrös Mátyás művét vesszük nagyító alá.

Szűrös: egy a sok karrierista közül

Szűrös Mátyás tipikus figurája az MSZMP nómenklatúráját alkotó karrieristáknak, akik ugyan magas rangú pozíciókat töltöttek be a Kádár-rendszerben, valójában viszont sohasem kötődtek ideológiailag a marxista eszmékhez.

Ők azok a politikai szereplők, akik a rendszerváltást követően nem késlekedtek önmaguk szerepét a szocializmus lebontásában mind élesebben kihangsúlyozni, felnagyítani, így takarva el azt a kínos tényt, hogy évtizedeken át álltak az állampárt szolgálatában és élvezték a rendszer minden előnyét.

Kádár János az MSZMP KB ülését megyitja
Budapest, 1988. szeptember 27. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága (MSZMP KB) szeptember 27-én a KB székházában nyílt ülést tartott. Kádár János, az MSZMP elnöke megnyitja az ülést. Körülötte mind árulók ülnek. MTI Fotó: Kovács Attila

A hithű kommunistákkal ellentétben a Szűrös Mátyás és Pozsgay Imre-kaliberű funkcionáriusok semmit sem tettek vagy mondtak meggyőződésből, annál inkább érdekből. Ha kellett, képesek voltak a legelvakultabb szónoklatokat harsogva hirdetni a kommunizmus igazságát annak reményében, hogy a diktatúra iránti színlelt elkötelezettségük minél magasabb szintre repíti politikai karrierjüket a Magyar Szocialista Munkáspártban. Szűrös Mátyás is hasonlóan élte életét.

Lelkesedett 56-ért, aztán belépett az MSZMP-be

Már 18 évesen, 1951-ben csatlakozott a Rákosi Mátyás által vezetett Magyar Dolgozók Pártjához, onnét pedig egyenes út vezetett egészen Moszkvába az Állami Nemzetközi Kapcsolatok Intézetébe, ahol diplomácia szakon kezdte meg egyetemi tanulmányait.

Az 1956-os események idején egyetemi társaival együtt tiltakozott a szovjet csapatok magyarországi beavatkozás ellen. Emiatt a pártvezetés visszahívatta volna őt Magyarországra, ám a szovjetek kiálltak mellette, így végül nem érte őt atrocitás rendszerellenes megnyilvánulásai miatt. Az idős Szűrös Mátyás ma már hősies nosztalgiával emlékszik a vele készült Mandiner-interjúban a Moszkvában töltött egyetemista éveire. Határozottan állítja:

“A kommunizmus fellegvárában mi elítéltük a szovjet beavatkozást”

Történetéből csak egy apró részlet hiányzik: Szűrös alig pár héttel a fegyveres harcok lecsendesedése után gyorsan kérte felvételét az MSZMP-be, így a nagy lázadó rövid időn belül a hatalmát megszilárdításán fáradozó Kádár-rendszer egyik legelszántabb támogatója lett. Legalábbis úgy tett. Három év múlva lediplomázott Moszkvában, visszatért Magyarországra és törtetett tovább az MSZMP-ranglétrán egyre csak feljebb és feljebb.

Állítja, hogy sohasem volt kommunista

Ugyan ebben a Mandiner-interjúban Szűrös az alábbi döbbenetes állítást fogalmazta meg

“Én sohasem éreztem magam bigott kommunistának, inkább népi baloldalinak. “

Nézzük miként alakult élete a nemkommunista Szűrösnek a Kádár-rendszer állampártjában?

1965-ben került be a pártapparátusba, mint a Központi Bizottság Külügyi Osztályának referense. Számos cikke és tanulmánya jelent meg többek között Pártélet című folyóiratban, ahol 1968-ban a napjainkban önmagát kommunistának sohasem tartó Szűrös Mátyás fanatizmustól fröcsögő propaganda cikket publikált Csehszlovákia szovjet megszállásának helyességéről. A szocialista országok szerepéről és egységéről című cikkben Szűrös Mátyás az alábbi gondolatmenettel érvelt a szovjet beavatkozás szükségességéről.

„a szocializmus ügyének védelme minden kommunista, minden dolgozó és haladó gondolkozású ember életbevágó, internacionalista kötelessége.” Szűrös Mátyás

Szűrös Mátyás propaganda cikke az 1968-as csehszlovákiai eseményekről
Szűrös Mátyás kommunista propaganda cikke az 1968-as csehszlovákiai eseményekről

Így gondolkodik egy népi baloldali, aki állítólag sohasem volt kommunista, igaz?

Megszálló birodalomnak tartja az országot, ahol a diplomáját szerezte

Csalódnia kell annak aki azt hiszi, hogy egy Moszkvában kiképzett “kommunista” diplomata nem fordít majd hátat azoknak, akik annak idején éveken át finanszírozták egyetemi tanulmányait és világszínvonalú külpolitikai képzésben részesítették őt a Szovjetunióban.

Szűrös Mátyás a fideszes sajtónak beszél az 1968-as eseményekről
Szűrös Mátyás Stefka István Huth Gergely Pesti Srácok.hu szerkesztőség 2018.08.28. Szűrös Mátyás már egészen más hangnemben beszél a jobboldali sajtónak az akkori eseményekről. Fotó: Horváth Péter Gyula

Szűrös Mátyásnak ugyanis nem esik nehezére sem múltját, sem pedig egykori önmagát szembeköpni. A volt moszkvai nagykövet a Pestisrácok nevű fideszes szennylapnak adott interjújában már abszolút a jobboldal ízlésének megfelelő antikommunista stílusban nyilatkozott egykori elvtársairól az 1968-as csehszlovákiai eseményekről, méghozzá az alábbi módon.

“Világosan kiderült, hogy a Szovjetunió agresszív, elnyomó, birodalmi politikájának megfelelően kezelte a prágai tavaszt, és ugyanúgy véget vetett annak, ahogyan 1956-ban lecsaptak Magyarországra”

Kádárnak köszönhette karrierjét

Szűrös Mátyás életútjának morális mélypontja leginkább abban nyilvánul meg, ahogyan ma egykori elvtársáról, Kádár Jánosról vélekedik.

Szűrös Mátyás és Kádár János
Szűrös Mátyás és Kádár János. Akkor még nem tartotta diktátornak Kádárt.

A Mandinernek adott interjújában egyenesen gyilkosnak és diktátornak nevezte az egykori pártfőtitkárt, aki nem kis szerepet játszott abban, hogy Szűrös politikai karrierje ilyen magasra szárnyalhatott. Kádár megbízható, felkészült és jó szakembernek tartotta őt,aki tájékozott a nemzetközi munkásmozgalom és a világpolitikai események komplikált világában.

Tévedett. E történelmi tévedés következtében lett tehát Szűrösből 1975-ben berlini, 1978-ban pedig moszkvai nagykövet. Még ugyan ebben az évben, 1978 áprilisában delegálták az MSZMP Központi Bizottsága, amelynek tagja maradt egészen az állampárt 1989. október 6-án végbement feloszlatásáig. Vezette a KB külügyi osztályát, majd 1988-tól kezdve az MSZMP parlamenti képviselőcsoportjának titkára volt (akkoriban a képviselők 10%-a az ellenzékhez tartozott).

Sírba tette a Népköztársaságot

Miután 1989 márciusában az országgyűlés elnöke lett, már semmi sem akadályozta őt abban, hogy az állampárt színeiben maga is részt vegyen a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain, amely békés és rendezett keretek közé szorították a szocializmus felszámolását Magyarországon.

Október 23-án rá hárult a történelmi szerep, hogy kikiáltsa a Magyar Köztársaságot, véget vetve ezzel a szocializmus évtizedeinek Magyarországon.

Szűrös: szavazzatok a Fideszre

A rendszerváltás történetének egyik feloldhatatlan ellentmondása, hogy végső soron azok az MSZMP-s állampárti vezetők tették sírba a Kádár-rendszert, akik hosszú időn át meghatározó szerepet játszottak annak életében. Ami pedig végképp abszolút groteszkké teszi a rendszerváltás utáni magyar politikát, hogy az érdekkommunistából nemzeti-jobboldali vedlett MSZMP-szökevények mind egyetlen párt mögé sorakoztak fel: a Fidesz mögé.

Szűrös Mátyás az MSZMP KB tagja, majd később a Fidesz támogatója
Szép karrier: kezdte az MSZMP-ben, 1989 után az MSZP-ben folytatta, végül a Fidesznél kötött ki. Vannak ennek az embernek egyáltalán elvei?

Szűrös Mátyás sem kivétel. Bár egészen 2002-ig az MSZP-nek köszönhetően képviselőként ronthatta a levegőt a tisztelt házban, a 2002-es országgyűlési választás második fordulóján már a Fidesz támogatására szólította fel a lakosságot és végleg megszakította kapcsolatát a szocialista párttal.

Szűrös Mátyás politikai életrajzát nem a történelem fogja megítélni, hanem mi, a jelenkor: jellemtelenségét és a rendszerváltásban betöltött szégyenletes szerepét sohasem bocsáthatjuk meg.

Ha szeretnéd megosztani a cikket a facebookon, kattints az első gombra!
 • 1.2K
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1.2K
  Shares
Ha idézni szeretnél a szövegből, kérlek gépeld le az idézni kívánt részt, forrásmegjelöléssel együtt!